Hopp til innhold

Arbeid pågår uke 31 og 32

I uke 31 og 32 vil det foregå arbeid i Innlandsnettet. Arbeidet omfatter ombygging av linkforbindelse til Jetta. I flere perioder vil linken være ute av drift. Vi vil etablere en reservelinkforbindelse for at utkoblingstiden ikke skal bli for lang.

På vegne av teknisk repeaterteam: LA2UO, Karl.

sbi@nrrl.no