Hopp til innhold

Hva:
Østerdalsgruppen og Gjøvik/Toten-gruppen av NRRL avholder lisenskurs for å bli radioamatør.

Hvorfor:
Sett av 6 minutter å se hva dette dreier seg om: https://nrrl.no/nyheter/1479-se-filmen-amatorradio-en-hobby-for-det-21-arhundre

Hvordan:
Kurset avholdes parallelt i Elverum og Gjøvik med mulighet for oppmøte begge steder. Kommunikasjon mellom disse stedene blir via videokonferansesystem.
Det er mulighet for deltakere med lang reiseavstand i Innlandet å delta på alle kurskvelder (ikke eksamen) via videokonferanse fra hjemstedet. En slik deltakelse krever en PC med kamera og lyd. Vi anbefaler at det benyttes en god (trådbunden) bredbånds-internettforbindelse.
Kurset går over 12 kurskvelder inklusiv en tentamenskveld og repetisjonskveld.
Kurset avsluttes med mulighet for å gå opp til eksamen, en prøve fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Når/Hvor:
Kurset går tirsdager fra 7. januar i tiden 18:00 – 21:00.

Kostnader:
Kursavgift kr. 1500. (studentpris: Kr. 900,-) Dette inkluderer 12 kurskvelder, web-tilgang til opptak av samtlige kurskvelder i 6 måneder, samt ett års medlemskap i enten Østerdalsgruppa eller Gjøvik og Totengruppa. Utover dette må hver enkelt elev selv måtte kjøpe læreboken til kr 430,- fra https://www.nrrl.no/nettbutikk

Engangsgebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for tillatelse for å benytte amatørradio er kr 2000,- . Beløpet betales (kun) ved bestått eksamen.

For evt. spørsmål og/eller påmelding
Ta kontakt med Knut på la9dsa@gmail.com eller telefon 934 01 665