Hopp til innhold

Status på teknisk infrastruktur: Innlandsnettet og APRS pr. 19.juli 2020

Innenlandsnettet:

 • Midt Østerdal
  Repeater  (QRG:145.650) er fremdeles delvis ute av drift. Feilen er hovedsakelig at den ikke tar i mot, og den bare er delvis hørbar i dekningsområdet.
 • Dovrefjell og Folldal
  Feilen er identifisert. RX på repeateren (QRG:145.700) fungerer ikke, men den skal være i orden på TX, slik at man kan lytte på Innenlandsnettet innenfor hele dekningsområdet.

Feilene vil mest sannsynlig først bli rettet i siste halvdel av august pga ferieavvikling.

APRS

 • LD2TR - Nord Østerdal
  APRS'n som dekker store deler av Nord-Østerdal er byttet 19/7, og er nå i normal drift.

 

Det er følgende kjente feil på teknisk infrastruktur: Innlandsnettet og APRS pr. 3.juli 2020

Innenlandsnettet:

 • Oslo og deler av Viken
  Repeateren som dekker Osloområdet (QRG: 145.6375)  er er "tunghørt" på RX, men sender ut OK. Feilen er identifisert. Den vil mest sannsynligvis blir rettet i to etapper, først en midlertidig løsning i løpet av forholdsvis kort tid, deretter er permanent feilretting på seinsommeren/tidlig høst.
 • Midt Østerdal
  Repeater  (QRG:145.650) er fremdeles delvis ute av drift. Feilen er hovedsakelig at den ikke tar i mot, og den bare er delvis hørbar i dekningsområdet.Pga at det fremdeles stedvis er igjen snø, vil denne først bli rettet da det er mulig å komme opp.
 • Dovrefjell og Folldal
  Feilsøking pågår. Det kan tyde på at RX på repeateren (QRG:145.700) ikke fungerer, men den skal være i orden på TX, slik at man kan lytte på Innenlandsnettet innenfor hele dekningsområdet.

APRS

 • LD2TR - Nord Østerdal
  APRS'n som dekker store deler av Nord-Østerdal er fremdeles ute av normal drift. Én av to feil på denne ble rettet 2/7, men dessverre lot siste feilen ikke seg rette på stedet. LD2TR sender bare ut sporadiske eget beacon, men videresender ikke mottatte APRS-signaler.

Feilene vil bli rette så snart det er praktisk/teknisk mulig, men vi ber om forståelse for at vårt "Tekniske infrastrukturteam" også har ferieavvikling i disse tider.