Hopp til innhold

Status på teknisk infrastruktur pr. 20. september 2020

Mjøsområdet
Teknisk infrastrukturteam har arbeidet med problemene vedrørende dårlig mottak av Innlandsnettet i deler av Gjøvik, Vallset og øst i Elverum (QRG:145.625). Det har i inneværende uke blitt utført feilretting for å redusere disse problemene. Foreløpige tester viser at problemene er vesentlig redusert og/eller er fraværende etter feilrettingen.

Midt Østerdal
Feilen med repeater (QRG:145.650) som gjorde den ikke tok i mot, og den bare var delvis hørbar i dekningsområdet er rettet. Av tekniske årsaker kan det i enkelt geografiske områder muligens oppleves at denne ‘sender bedre enn den tar i mot’

En takk!
Det er ikke bare denne uken det har pågått prosjektering, drift og vedlikeholds-aktiviteter i regi av teknisk infrastrukturteam. Det foregår slike store og små aktiviteter nesten hver eneste uke gjennom hele året.
Styret i Sambandstjenesten benytter anledningen til å takke hver enkelt bidragsyter i Teknisk infrastrukturteam for det dere gjør. Uten deres faglige kompetanse, stå-på vilje og den tiden dere legger i dette,- ville aldri vi hatt muligheten for et slikt omfattende system som innenlandsnettet er.

Tilslutt:
Dersom brukere av Innenlandsnettet opplever feil ber vi om at dette meldes til sbi@nrrl.no

Dette er status på teknisk infrastruktur pr. 12. september 2020

Mjøsområdet
SBI er kjent med at det er dårlig mottak av Innlandsnettet i deler av Gjøvik, Vallset og øst i Elverum.
Teknisk infrastrukturteam har undersøkt saken og arbeider med problemene. Imidlertid tar det litt tid  da alt arbeid er basert på dugnad med begrensede ressurser.
Det er ressurskrevende å bygge ut og drifte Innlandsnettet. SBI arbeider derfor  med å søke om midler fra etater/organisasjoner parallelt med å etablere muligheter for økonomiske donasjoner øremerket til materiell og utstyr til Innlandsnettet.

Midt Østerdal
Repeater (QRG:145.650) er fremdeles delvis ute av drift. Feilen er hovedsakelig at den ikke tar i mot, og den bare er delvis hørbar i dekningsområdet.

Teknisk Infrastruktur-team arbeider fortløpende med forebyggende vedlikehold, samt retter oppståtte feil på Innlandsnettet. Her er status på teknisk infrastruktur pr. 6. september 2020

Innlandsnettet:
Sør -Gudbrandsdal:
Siste uke i august ble det gjort forbedringer på Innlandsnettet som påvirker i Sør-Gudbrandsdal. Foreløpige tester viser at det er blitt en bedret dekning i området.

Midt Østerdal
Repeater (QRG:145.650) er fremdeles delvis ute av drift. Feilen er hovedsakelig at den ikke tar i mot, og den bare er delvis hørbar i dekningsområdet.