Hopp til innhold

Status: Teknisk infrastruktur pr. 12. september 2020

Dette er status på teknisk infrastruktur pr. 12. september 2020

Mjøsområdet
SBI er kjent med at det er dårlig mottak av Innlandsnettet i deler av Gjøvik, Vallset og øst i Elverum.
Teknisk infrastrukturteam har undersøkt saken og arbeider med problemene. Imidlertid tar det litt tid  da alt arbeid er basert på dugnad med begrensede ressurser.
Det er ressurskrevende å bygge ut og drifte Innlandsnettet. SBI arbeider derfor  med å søke om midler fra etater/organisasjoner parallelt med å etablere muligheter for økonomiske donasjoner øremerket til materiell og utstyr til Innlandsnettet.

Midt Østerdal
Repeater (QRG:145.650) er fremdeles delvis ute av drift. Feilen er hovedsakelig at den ikke tar i mot, og den bare er delvis hørbar i dekningsområdet.