Hopp til innhold

Status på teknisk infrastruktur pr. 20. september 2020

Status på teknisk infrastruktur pr. 20. september 2020

Mjøsområdet
Teknisk infrastrukturteam har arbeidet med problemene vedrørende dårlig mottak av Innlandsnettet i deler av Gjøvik, Vallset og øst i Elverum (QRG:145.625). Det har i inneværende uke blitt utført feilretting for å redusere disse problemene. Foreløpige tester viser at problemene er vesentlig redusert og/eller er fraværende etter feilrettingen.

Midt Østerdal
Feilen med repeater (QRG:145.650) som gjorde den ikke tok i mot, og den bare var delvis hørbar i dekningsområdet er rettet. Av tekniske årsaker kan det i enkelt geografiske områder muligens oppleves at denne ‘sender bedre enn den tar i mot’

En takk!
Det er ikke bare denne uken det har pågått prosjektering, drift og vedlikeholds-aktiviteter i regi av teknisk infrastrukturteam. Det foregår slike store og små aktiviteter nesten hver eneste uke gjennom hele året.
Styret i Sambandstjenesten benytter anledningen til å takke hver enkelt bidragsyter i Teknisk infrastrukturteam for det dere gjør. Uten deres faglige kompetanse, stå-på vilje og den tiden dere legger i dette,- ville aldri vi hatt muligheten for et slikt omfattende system som innenlandsnettet er.

Tilslutt:
Dersom brukere av Innenlandsnettet opplever feil ber vi om at dette meldes til sbi@nrrl.no