Hopp til innhold

Vi har i den senere tid mottatt feilmeldinger på Innlandsnettet, som det viser seg i etterkant at skyldes feil/mangler på brukerens eget utstyr. På bakgrunn av dette er det nå utarbeidet følgende råd/anbefalinger:

Før du melder feil på Innlandsnettet til sbi@nrrl.no , ber vi deg sjekke tre ting:

Har du hatt vanninntrenging?
Mobilantenner er spesielt utsatt for vanninntrenging, men dette kan også skje annet fastmontert antenneutstyr, spesielt hvis det er gammelt. Slike feil synes ikke alltid på SWR-meter, kontroller i tillegg til SWR, både kontakter og ledninger visuelt.

Interferens ?
Innlandsnettet er laget for å dekke mobilkjøring. Ved bruk av «store antenner» på faste installasjoner kan man få interferens mellom senderne på frekvensen. Interferens kan oppfattes som støy på frekvensen.  Løsningen er ofte å benytte en vesentlig mindre antenne, eller en retningsbestemt(beam) antenne.

Vertikal polarisasjon?
Innlandsnettet er vertikal polarisert. Det vil være vanskelig å få forbindelse dersom man bruker horisontal polarisasjon, f.eks med en «liggende» beamantenne for 2m opp mot Innlandsnettet.

Da vi stod på parkeringsplassen på Myrin siste helgen i mars og hadde delt ut trackere og diverse, meldte behovet seg for melde til KO. Det finnes ikke telefondekning på Myrin. Men, Innlandsnettet går selvsagt godt. Problemet løst. Innlandsnettet 1 - teledekning 0.

Prosjektering, drift og vedlikehold av Innenlandsnettet
SBI har en prosjektleder som har ansvaret for å prosjektere/koordinere/prioritere (i samråd med styret i SBI og «teknisk repeaterteam»), - alle nye installasjoner i nettet, samt drifts og vedlikeholdsoppdrag.

LA6ETA klatrer i ei av mange master som kobler Innlandsnettet sammen.

Innlandsnettet er et stort nettverk med flere mottakere og mange sender i et simulcast system.

Dette gjør dette til et unik system som har et stort dekningsområde både i Hedmark og Oppland, foruten deler av Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold og Vestfold.

De tidligere repeaterne LA5MR (Mjøsrepeateren), LA2JRR (Jetta) og LA9AR utgjør kjernen(e) i systemet, men er totalt fornyet og ombygd fra det som var.


INNLANDSNETTET LA5MR

SUBTONE I HELE SYSTEMET ER 88,5
Bruk Narrow FM (ikke Wide)
QSX er -0,6 Mhz

OmrådeQRG
Vestoppland og Sør-Østerdal145.625 MHz
Sør for Lygna145.6375 MHz
Gudbrandsdalen145.6625 MHz
Hallingdalen145.775 MHz
Nord-Østerdalen145.600 MHz
Midt-Østerdal144.6375 MHz (simplex)
Dovre og Folldal145.700