Hopp til innhold

VELKOMMEN

Innlandsnettet er et stort nettverk med flere mottakere og mange sendere i et simulcast system.

Dette gjør dette til et unikt system som har et stort dekningsområde både i Hedmark og Oppland, foruten deler av Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold og Vestfold.

De tidligere repeaterne LA5MR (Mjøsrepeateren), LA2JRR (Jetta) og LA9AR utgjør kjernen(e) i systemet, men er totalt fornyet og ombygd fra det som var.

INNLANDSNETTET LA5MR

SUBTONE I HELE SYSTEMET ER 88,5
Bruk Narrow FM (ikke Wide)
QSX er -0,6 Mhz

OmrådeQRG
Sør-Hedmark og Vestoppland145.625 MHz
Hadeland, Oslo, Akershus, Oslofjorden 145.6375 MHz
Gudbrandsdalen145.6625 MHz
Hallingdalen145.775 MHz
Østerdalen Nord145.600 MHz
Østerdalen Midt145.650 MHz
Dovrefjell og Folldal145.700 MHz