Hopp til innhold

Om innlandsnettet

Prosjektering, drift og vedlikehold av Innlandsnettet

SBI har en prosjektleder som har ansvaret for å prosjektere/koordinere/prioritere i samråd med styret i SBI og teknisk repeaterteam; alle nye installasjoner i nettet, samt drifts og vedlikeholdsoppdrag.

Teknisk meget krevende dugnadsarbeid

Det er et svært høyt antall repeatere som er sammenkoblet i et meget geografisk stort nett. Selve den løsningen er høyteknologisk og krever meget høy faglig kompetanse.
Det er et meget innovativt, høyteknologisk og tidkrevende prosjekt å bygge om og tilpasse dette kommersielle utstyret. I tillegg må en del kostbare komponenter skiftes på hver reléstasjon, og en del defekte komponenter må erstattes. For å sikre stabil drift inneholder tiltaket også jevnlig teknisk vedlikehold og ettersyn på alle lokasjoner
All drift og vedlikehold er basert på frivillig og ulønnet arbeid. Et meget forsiktig anslag for 2017 er ca 3000 (tre tusen) arbeidstimer. I tillegg til dette kommer forbrukte timer til kjøring til lokasjonene og opplæringsaktiviteter, samt øvelser med samarbeidspartnere. Vi regner med noe økning i dette tallet for 2018.