Hopp til innhold

Om innlandsnettet

Prosjektering, drift og vedlikehold av Innenlandsnettet
SBI har en prosjektleder som har ansvaret for å prosjektere/koordinere/prioritere (i samråd med styret i SBI og «teknisk repeaterteam»), - alle nye installasjoner i nettet, samt drifts og vedlikeholdsoppdrag.

LA6ETA klatrer i ei av mange master som kobler Innlandsnettet sammen.