Hopp til innhold

Nødsamband og annen teknologi utover Innlandsnettet

Hvorfor nødsamband?

Svikt/bortfall i elektronisk kommunikasjon relaterer seg mye til strøm, årsakene kan f.eks være menneskelige svikt, (mangler kompetanse eller gjør feil), tekniske svikt, organisatoriske feil, eller kaskadeeffekter fra naturhendelser eller andre typer hendelser.

Samband innenfor amatørradiobånd

Vi kan f.eks opprette samband over relativt store avstander uten bruk av offentlig infrastruktur, f. eks. i kupert terreng, mellom kommuner, fylker, landsdeler eller internasjonalt. Dette ved hjelp av HF. Vi kan også opprette lokalt samband med VHF/UHF.  Sambandstjenesten innlandet har portabelt utstyr til å dekke alle ovennevnte områder.

Samband utenfor amatørradiobånd

SBI har også nødsambandskasser som er meget enkelt å bruke for en vanlig bruker, og vil ikke kreve amatørradiolisens. Etter at repeater er satt opp, vil hvem som helst kunne benytte utstyret med en meget kort opplæring (1 minutt)

E-post over radio

Sambandstjenesten Innlandet mulighet for e-post over radio, både HF og VHF. Vi kan derfor sende og motta e-post steder uten nettdekning. Prosjektet har etablert flere sendere/mottakere både for HF og VHF  i Hedmark og Oppland,  samt at vi  har mange tilkoblingspunkter i Norden og i Europa forøvrig. Programvaren som benyttes er driftes av Amateur Radio Safety Foundation, Inc (https://arsfi.org/). Teknologien og programvaren ble brukt under Tsunamien i sør-øst Asia, Kathrina og diverse andre orkaner, bortfall av Intelsat osv.

Sending og mottak av sporingssignaler (APRS)

SBI har også en på en rekke steder i Hedmark og Oppland fast utplassert komponenter for mottak og videreformidling av APRS-signaler.  Vi har også portable slike mottakere som kan benyttes der det i dag ikke er dekning. 

SBI har også til rådighet sporingssendere som kan benyttes av personer til fots , på kjøretøy (bil, snøscooter mv) eller i fly i samarbeid f.eks med flyklubbene.  
Eksempel på APRS-kart her: www.aprs.no

Nødnett

Vi har tilgang til Nødnett for å kommunisere med«blålysetatene» og/eller våre samarbeidspartnere i FORF (www.forf.no)