Hopp til innhold

Innlandsnettet som er driftet av SBI er et omfattende nett med mange installasjoner på mer eller mindre tilgjengelige plasser.
Mange av lokasjonene er det ikke kjørevei til hverken på sommer eller vinter, og da må man ta beina fatt, gjerne på ski.

LB4CD Ola-Matti

LB4CD Ola-Matti er en aktiv mann som utnytter tiden godt. Han kombinerer gjerne fritid, familie og ettersyn av installasjoner når det er mulig.

For å sikre forutsigbarhet og stabilitet i nettet er vi avhengig av systematisk og godt ettersyn. Totalt har vi ti personer som bidrar i dette kontinuerlige arbeidet.

Bildene er fra en av våre mindre lokasjoner hvor vi har fått innplassering i et noget "luftig" hus og har måtte bygge og ta forhåndsregler deretter.
Godt fagmessig utført arbeid både på antenner, mast, kabling og skap sørger for sikker og stabil drift.