Hopp til innhold

Driftsmeldinger

Status på teknisk infrastruktur pr. 20. september 2020

Mjøsområdet
Teknisk infrastrukturteam har arbeidet med problemene vedrørende dårlig mottak av Innlandsnettet i deler av Gjøvik, Vallset og øst i Elverum (QRG:145.625). Det har i inneværende uke blitt utført feilretting for å redusere disse problemene. Foreløpige tester viser at problemene er vesentlig redusert og/eller er fraværende etter feilrettingen.

Midt Østerdal
Feilen med repeater (QRG:145.650) som gjorde den ikke tok i mot, og den bare var delvis hørbar i dekningsområdet er rettet. Av tekniske årsaker kan det i enkelt geografiske områder muligens oppleves at denne ‘sender bedre enn den tar i mot’

En takk!
Det er ikke bare denne uken det har pågått prosjektering, drift og vedlikeholds-aktiviteter i regi av teknisk infrastrukturteam. Det foregår slike store og små aktiviteter nesten hver eneste uke gjennom hele året.
Styret i Sambandstjenesten benytter anledningen til å takke hver enkelt bidragsyter i Teknisk infrastrukturteam for det dere gjør. Uten deres faglige kompetanse, stå-på vilje og den tiden dere legger i dette,- ville aldri vi hatt muligheten for et slikt omfattende system som innenlandsnettet er.

Tilslutt:
Dersom brukere av Innenlandsnettet opplever feil ber vi om at dette meldes til sbi@nrrl.no

Dette er status på teknisk infrastruktur pr. 12. september 2020

Mjøsområdet
SBI er kjent med at det er dårlig mottak av Innlandsnettet i deler av Gjøvik, Vallset og øst i Elverum.
Teknisk infrastrukturteam har undersøkt saken og arbeider med problemene. Imidlertid tar det litt tid  da alt arbeid er basert på dugnad med begrensede ressurser.
Det er ressurskrevende å bygge ut og drifte Innlandsnettet. SBI arbeider derfor  med å søke om midler fra etater/organisasjoner parallelt med å etablere muligheter for økonomiske donasjoner øremerket til materiell og utstyr til Innlandsnettet.

Midt Østerdal
Repeater (QRG:145.650) er fremdeles delvis ute av drift. Feilen er hovedsakelig at den ikke tar i mot, og den bare er delvis hørbar i dekningsområdet.

Teknisk Infrastruktur-team arbeider fortløpende med forebyggende vedlikehold, samt retter oppståtte feil på Innlandsnettet. Her er status på teknisk infrastruktur pr. 6. september 2020

Innlandsnettet:
Sør -Gudbrandsdal:
Siste uke i august ble det gjort forbedringer på Innlandsnettet som påvirker i Sør-Gudbrandsdal. Foreløpige tester viser at det er blitt en bedret dekning i området.

Midt Østerdal
Repeater (QRG:145.650) er fremdeles delvis ute av drift. Feilen er hovedsakelig at den ikke tar i mot, og den bare er delvis hørbar i dekningsområdet.

 

Vi har i den senere tid mottatt feilmeldinger på Innlandsnettet, som det viser seg i etterkant at skyldes feil/mangler på brukerens eget utstyr. På bakgrunn av dette er det nå utarbeidet følgende råd/anbefalinger:

Før du melder feil på Innlandsnettet til sbi@nrrl.no , ber vi deg sjekke tre ting:

Har du hatt vanninntrenging?
Mobilantenner er spesielt utsatt for vanninntrenging, men dette kan også skje annet fastmontert antenneutstyr, spesielt hvis det er gammelt. Slike feil synes ikke alltid på SWR-meter, kontroller i tillegg til SWR, både kontakter og ledninger visuelt.

Interferens ?
Innlandsnettet er laget for å dekke mobilkjøring. Ved bruk av «store antenner» på faste installasjoner kan man få interferens mellom senderne på frekvensen. Interferens kan oppfattes som støy på frekvensen.  Løsningen er ofte å benytte en vesentlig mindre antenne, eller en retningsbestemt(beam) antenne.

Vertikal polarisasjon?
Innlandsnettet er vertikal polarisert. Det vil være vanskelig å få forbindelse dersom man bruker horisontal polarisasjon, f.eks med en «liggende» beamantenne for 2m opp mot Innlandsnettet.

Teknisk Infrastruktur-team arbeider fortløpende med forebyggende vedlikehold, samt retter oppståtte feil på Innlandsnettet. Her er status på teknisk infrastruktur pr. 22.august 2020

Nord-Gudbrandsdal:
Nord-Gudbrandsdal var en periode uten forbindelse med Innlandsnettet. Feilen skyldes tordenvær som hadde ødelagt en likeretter, en følgefeil av dette var av at Nord Gudbrandsdal var uten dekning. Feilen ble rettet mandag 17/8.

Midt Østerdal
Repeater (QRG:145.650) er fremdeles delvis ute av drift. Feilen er hovedsakelig at den ikke tar i mot, og den bare er delvis hørbar i dekningsområdet.

Dovrefjell og Folldal
Dovrefjell og Folldal repeateren (QRG:145.700) fungerer nå som normalt. Man kan nå også sende via denne , -og  ikke som en periode tidligere, bare motta fra denne. Feilen, - som skyldtes  problemer med en  linkforbindelse, ble reparert 20.8.2020

Status på teknisk infrastruktur: Innlandsnettet og APRS pr. 19.juli 2020

Innenlandsnettet:

 • Midt Østerdal
  Repeater  (QRG:145.650) er fremdeles delvis ute av drift. Feilen er hovedsakelig at den ikke tar i mot, og den bare er delvis hørbar i dekningsområdet.
 • Dovrefjell og Folldal
  Feilen er identifisert. RX på repeateren (QRG:145.700) fungerer ikke, men den skal være i orden på TX, slik at man kan lytte på Innenlandsnettet innenfor hele dekningsområdet.

Feilene vil mest sannsynlig først bli rettet i siste halvdel av august pga ferieavvikling.

APRS

 • LD2TR - Nord Østerdal
  APRS'n som dekker store deler av Nord-Østerdal er byttet 19/7, og er nå i normal drift.

 

Det er følgende kjente feil på teknisk infrastruktur: Innlandsnettet og APRS pr. 3.juli 2020

Innenlandsnettet:

 • Oslo og deler av Viken
  Repeateren som dekker Osloområdet (QRG: 145.6375)  er er "tunghørt" på RX, men sender ut OK. Feilen er identifisert. Den vil mest sannsynligvis blir rettet i to etapper, først en midlertidig løsning i løpet av forholdsvis kort tid, deretter er permanent feilretting på seinsommeren/tidlig høst.
 • Midt Østerdal
  Repeater  (QRG:145.650) er fremdeles delvis ute av drift. Feilen er hovedsakelig at den ikke tar i mot, og den bare er delvis hørbar i dekningsområdet.Pga at det fremdeles stedvis er igjen snø, vil denne først bli rettet da det er mulig å komme opp.
 • Dovrefjell og Folldal
  Feilsøking pågår. Det kan tyde på at RX på repeateren (QRG:145.700) ikke fungerer, men den skal være i orden på TX, slik at man kan lytte på Innenlandsnettet innenfor hele dekningsområdet.

APRS

 • LD2TR - Nord Østerdal
  APRS'n som dekker store deler av Nord-Østerdal er fremdeles ute av normal drift. Én av to feil på denne ble rettet 2/7, men dessverre lot siste feilen ikke seg rette på stedet. LD2TR sender bare ut sporadiske eget beacon, men videresender ikke mottatte APRS-signaler.

Feilene vil bli rette så snart det er praktisk/teknisk mulig, men vi ber om forståelse for at vårt "Tekniske infrastrukturteam" også har ferieavvikling i disse tider.

APRS NORD-ØSTERDAL 
LD2TR APRS som dekker store deler av Nord-Østerdal er fremdeles ute av drift. Feilen er identifisert og vil bli rettet så raskt som det er praktisk/teknisk mulig

INNLANDSNETTET NORD-ØSTERDAL
TX (QRG:145.600)er byttet, og det skal igjen være god dekning i Nord-Østerdal.

INNLANDSNETTET MIDT-ØSTERDAL
Repeater  (QRG:145.650) er fremdeles delvis ute av drift. Feilen er hovedsakelig at den ikke tar i mot, og den bare er delvis hørbar i dekningsområdet.Pga at det fremdeles stedvis er igjen snø(!), vil denne først bli rettet da det er mulig å komme opp