Hopp til innhold

Vi har i den senere tid mottatt feilmeldinger på Innlandsnettet, som det viser seg i etterkant at skyldes feil/mangler på brukerens eget utstyr. På bakgrunn av dette er det nå utarbeidet følgende råd/anbefalinger:

Før du melder feil på Innlandsnettet til sbi@nrrl.no , ber vi deg sjekke tre ting:

Har du hatt vanninntrenging?
Mobilantenner er spesielt utsatt for vanninntrenging, men dette kan også skje annet fastmontert antenneutstyr, spesielt hvis det er gammelt. Slike feil synes ikke alltid på SWR-meter, kontroller i tillegg til SWR, både kontakter og ledninger visuelt.

Interferens ?
Innlandsnettet er laget for å dekke mobilkjøring. Ved bruk av «store antenner» på faste installasjoner kan man få interferens mellom senderne på frekvensen. Interferens kan oppfattes som støy på frekvensen.  Løsningen er ofte å benytte en vesentlig mindre antenne, eller en retningsbestemt(beam) antenne.

Vertikal polarisasjon?
Innlandsnettet er vertikal polarisert. Det vil være vanskelig å få forbindelse dersom man bruker horisontal polarisasjon, f.eks med en «liggende» beamantenne for 2m opp mot Innlandsnettet.

Da vi stod på parkeringsplassen på Myrin siste helgen i mars og hadde delt ut trackere og diverse, meldte behovet seg for melde til KO. Det finnes ikke telefondekning på Myrin. Men, Innlandsnettet går selvsagt godt. Problemet løst. Innlandsnettet 1 - teledekning 0.

Prosjektering, drift og vedlikehold av Innenlandsnettet
SBI har en prosjektleder som har ansvaret for å prosjektere/koordinere/prioritere (i samråd med styret i SBI og «teknisk repeaterteam»), - alle nye installasjoner i nettet, samt drifts og vedlikeholdsoppdrag.

LA6ETA klatrer i ei av mange master som kobler Innlandsnettet sammen.